Chào mừng quý vị!

Cô bé đi ủng màu hồng đang chơi trên cát với xô và nước ở bãi biển.

Một người phụ nữ bỏ chiếc cốc màu vàng vào thùng rác màu xanh lá cây trên đường phố.

Sự Kiện Gì Đang Diễn Ra?

null

Cơ Quan Tiện Ích Công Cộng Seattle đang cập nhật Kế Hoạch Chiến Lược Kinh Doanh của chúng tôi. Kế hoạch này giúp chúng tôi tập trung vào khách hàng và cộng đồng trong công việc chúng tôi làm và quản lý các cam kết tài chính của mình. Bản cập nhật này sẽ:

 • Phản ánh ý kiến phản hồi từ khách hàng và cộng đồng trong cách chúng tôi tiếp cận công việc của mình
 • Xây dựng dựa trên các sáng kiến và đầu tư được đề xuất
 • Cung cấp sự minh bạch về những thay đổi trong hóa đơn dịch vụ tiện ích trong 3 năm tới
 • Cập nhật các chỉ số hiệu suất

Chúng tôi sẽ trình kế hoạch cập nhật lên Thị Trưởng và Hội Đồng Thành Phố Seattle vào năm 2024 để được phê duyệt.

Lịch Cập Nhật Kế Hoạch Chiến Lược Kinh Doanh

Tháng 8 năm 2023–
Tháng 10 năm 2023

Tiếp Cận và Thu Thập Ý Kiến Phản Hồi từ Cộng Đồng

Tháng 11 năm 2023–
Tháng 2 năm 2024

Phát Triển Kế Hoạch Cập Nhật

Tháng 3 năm 2024–
Tháng 6 năm 2024

Thông Qua và Xuất Bản Kế Hoạch

Cơ Quan Tiện Ích Công Cộng Seattle (Seattle Public Utilities, SPU) là cơ quan gì?

Cơ Quan Tiện Ích Công Cộng Seattle (Seattle Public Utilities, SPU) là cơ quan gì?

Hằng ngày, SPU cung cấp các dịch vụ thiết yếu, duy trì cuộc sống đồng thời bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường của chúng ta để đảm bảo các cộng đồng khỏe mạnh và phát triển. SPU cam kết thực hiện công bằng việc quản lý nước và chất thải để bảo vệ môi trường của chúng ta cho các thế hệ mai sau.

Quý vị có muốn tìm hiểu thêm về SPU không? Hãy truy cập trang web của chúng tôi.

Sứ mệnh của Cơ Quan Tiện Ích Công Cộng Seattle: Cơ Quan Tiện Ích Công Cộng Seattle nuôi dưỡng con người, môi trường và nền kinh tế khỏe mạnh thông qua việc hợp tác với cộng đồng của chúng ta để quản lý tài nguyên nước và chất thải một cách công bằng cho hôm nay và cho các thế hệ tương lai.

Các dịch vụ thiết yếu của Cơ Quan Tiện Ích Công Cộng Seattle là gì?

Các dịch vụ thiết yếu của Cơ Quan Tiện Ích Công Cộng Seattle là gì?

Chúng tôi quản lý và bảo trì hệ thống cống rãnh, thoát nước, nước uống, và dịch vụ thu gom rác thải cho cư dân và doanh nghiệp ở Seattle. Các hoạt động thiết kế, sửa chữa và xây dựng của chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ đáng tin cậy cho người dân, doanh nghiệp, và du khách.

 • Nước Uống: Nước uống sạch và an toàn từ các nguồn nước ở núi được bảo vệ của chúng ta
 • Hệ Thống Cống Rãnh & Nước Thải: Các dịch vụ thoát nước và cống rãnh giúp duy trì sức khỏe và giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn, ngập lụt, và ô nhiễm
 • Rác, Rác Tái Chế & Rác Hữu Cơ: Các chương trình thu gom, xử lý, và giảm thiểu chất thải
 • Thành Phố Sạch: Loại bỏ rác, hình vẽ graffiti, kim tiêm, đổ rác trái phép, và các nguy hiểm khác để giữ cho Seattle sạch sẽ và an toàn

Mỗi năm, chúng tôi làm việc để:

 • Cung cấp hơn 40 tỷ gallon nước uống
 • Bảo trì hơn 1,200 dặm đường cống thoát nước và hơn 1,000 dặm đường ống và rãnh thoát nước
 • Điều phối hơn 22 triệu lượt thu gom rác thải sinh hoạt, rác tái chế, và rác hữu cơ
 • Loại bỏ hơn 5 triệu pound rác từ các khu vực công cộng
 • Cung cấp hơn 50 chương trình dành cho khách hàng để tương tác với quý vị và cộng đồng của chúng ta
 • Và còn nhiều điều khác nữa!
Kế Hoạch Chiến Lược Kinh Doanh là gì?

Kế Hoạch Chiến Lược Kinh Doanh là gì?

Kế Hoạch Chiến Lược Kinh Doanh định ra các ưu tiên liên quan đến nước và chất thải, cách cung cấp dịch vụ, các khoản đầu tư, và những thay đổi về mức giá của dịch vụ tiện ích. Kế hoạch này là hướng dẫn về cách Cơ Quan Tiện Ích Công Cộng Seattle sẽ hợp tác với cộng đồng; tổ chức, đầu tư, và tự đánh giá; và tận tâm với sự công bằng, hợp lý về mặt giá cả, và quản lý và bảo vệ môi trường.

Kế Hoạch Chiến Lược Kinh Doanh có bốn lĩnh vực ưu tiên chính:

 • Cung cấp các dịch vụ thiết yếu. Cung cấp nước máy an toàn, giảm chất thải và rác, quản lý nước thải và nước mưa, đồng thời trả lời khách hàng.
 • Quản lý và bảo vệ môi trường và sức khỏe. Bảo vệ nguồn nước, tăng cường đầu tư tích hợp và công bằng vào quản lý và hệ thống nước, đồng thời giảm chất thải và ô nhiễm carbon của Seattle bằng cách giúp chuyển đổi nền kinh tế của chúng ta.
 • Đẩy mạnh khả năng của khách hàng, cộng đồng, và nhân viên. Cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ tiện ích, và hợp tác với các tổ chức cộng đồng để tăng khả năng sinh sống và cơ hội tại địa phương. Xây dựng và thúc đẩy một lực lượng lao động đa dạng và năng động hơn.
 • Tăng cường thực hành kinh doanh. Nâng cao khả năng chi trả của người sử dụng dịch vụ đồng thời linh hoạt và đổi mới trong việc cung cấp dịch vụ cũng như quản lý tài sản và rủi ro.

Xem Kế Hoạch Chiến Lược Kinh Doanh Giai Đoạn 2021–2026 hiện tại để tìm hiểu thêm.

Tại sao Kế Hoạch Chiến Lược Kinh Doanh của chúng tôi cần được cập nhật?

Tại sao Kế Hoạch Chiến Lược Kinh Doanh của chúng tôi cần được cập nhật?

Chúng tôi cập nhật kế hoạch này mỗi 3 năm để đảm bảo rằng trọng tâm của chúng tôi phù hợp với nhu cầu hiện tại của cộng đồng mà chúng tôi phục vụ và để cung cấp cho khách hàng khả năng dự đoán và tính ổn định trong những thay đổi về mức giá của dịch vụ tiện ích. Cập nhật tiếp theo sẽ diễn ra vào năm 2024 và chúng tôi muốn quý vị giúp định hình tương lai của dịch vụ tiện ích công cộng của mình.