Maligayang Pagdating!

Maliit na batang babae na may mala-rosas na bota na naglalaro sa buhangin na may dalang mga balde at tubig sa dalampasigan.

Isang babaeng naglalagay ng dilaw na tasa sa berdeng basurahan sa kalye.

>Anong Nagyayari?

null

Sinasapanahon ng Seattle Public Utilities ang ating Strategic Business Plan. Tinutulungan kami ng planong ito na isentro ang aming mga mamimili at komunidad sa gawaing aming ginagawa at pamamahala ng aming mga pinansiyal na pangako. Ang update na ito ay:

 • Ipapakita ang puna ng mga mamimili at komunidad sa kung paano namin gagampanan ang aming trabaho
 • Bubuo ng mga naitampok na bahagi ng inisyatiba at pamumuhunan
 • Magbibigay ng kalinawan tungkol sa mga pagbabago sa utility bill sa susunod na 3 taon
 • Sasariwain ang mga sukat sa pagganap

Aming isusumite ang nasapanahon na plano sa Alkalde ng Lungsod ng Seattle at Konseho ng Lungsod sa 2024 para sa pag-aapruba.

Iskedyul ng Pagsapanahon ng Strategic Business Plan

Agosto 2023–
Oktubre 2023

Makipag-ugnayan at Mangalap ng Puna ng Komunidad

Nobyembre 2023–
Pebrero 2024

Magbuo ng Nasapanhon na Plano

Marso 2024–
Hunyo 2024

Pagtibayin at Ilathala ang Plano

Ano ang Seattle Public Utilities (SPU)?

Ano ang Seattle Public Utilities (SPU)?

Araw-araw ang SPU ay naghahatid ng mga mahahalagang serbisyong nagbibigay-buhay habang pinoprotektahan ang pampublikong kalusugan at ang ating kapaligiran upang matiyak ang malusog at maunlad na mga komunidad. Ang SPU ay nakatuon sa patas na pamamahala ng tubig at mga mapagkukunan ng basura upang mapanatili ang ating kapaligiran para sa mga susunod na henerasyon.

Interesado na malaman pa ang tungkol sa SPU? Tingnan ang aming website.

Misyon ng Seattle Public Utilities: Itinataguyod ng Seattle Public Utilities ang malulusog na tao, kapaligiran, at ekonomiya sa pamamagitan ng pakikipagsosyo sa ating komunidad upang patas na pamahalaan ang mga mapagkukunan ng tubig at basura para sa ngayon at para sa mga susunod na henerasyon.

Ano ang mga mahahalagang serbisyo ng Seattle Public Utilities?

Ano ang mga mahahalagang serbisyo ng Seattle Public Utilities?

Pinamamahalaan at pinapanatili namin ang mga imburnal, agusan ng tubig, inuming tubig, at mga serbisyo sa pangongolekta ng basura para sa mga residente at negosyo sa Seattle. Tinitiyak ng aming mga aktibidad sa disenyo, pagkukumpuni, at pagtatayo na makakapagbigay kami ng mga maaasahang serbisyo sa mga residente, negosyo, at bisita.

 • Inuming Tubig: Ligtas at malinis na inuming tubig mula sa ating mga protektadong watershed ng bundok
 • Agusan ng tubig & Imburnal: Mga serbisyo ng imburnal at agusan ng tubig na nagpapanatili sa inyong kalusugan at nagbabawas ng mga bara, pagbaha, at polusyon
 • Basura, Pag-recycle at Kompost: Mga programa sa pangongolekta, pagtatapon, at pagbabawas ng basura
 • Malinis na Lungsod Pag-alis ng mga basura, bandalismo, karayom, iligal na pagtatapon, at iba pang mga panganib upang mapanatiling malinis at ligtas ang Seattle

Bawat taon, kami ay nagtatrabaho upang:

 • Maghatid ng 40+bilyong galon ng inuming tubig
 • Panatilihin ang 1,200+ milya ng mga tubo ng imburnal at 1,000+ milya ng mga agusan ng tubig na kanal at tubo
 • Makipag-ugnayan ng 22+ milyong pag-pulot ng mga basura sa bahay, pag-recycle, at kompost
 • Magtanggal ng 5+ milyong libra ng basura at kalat sa mga pampublikong lugar
 • Mag-alok ng 50+ na programa ng mamili para makipag-ugnayan sa inyo at sa ating mga komunidad
 • At marami pang iba!
Ano ang Strategic Business Plan?

Ano ang Strategic Business Plan?

Binabalangkas ng Strategic Business Plan ang mga priyoridad sa tubig at basura ng Utility, paghahatid ng serbisyo, pamumuhunan, at mga pagbabago sa mga halaga ng utility. Ito ay isang gabay para sa kung paano gagana ang Seattle Public Utilities sa pakikipagtulungan sa komunidad nito; ayusin, mamuhunan, at suriin ang ating sarili; at italaga ang ating sarili sa makatarungan, as abutan-kaya, at pagbabantay sa kapaligiran.

Ang Strategic Business Plan ay mayroong apat na mga priyoridad na pokus na lugar:

 • Magbibigay ng mahahalagang serbisyo. Magbigay ng ligtas na tubig mula sa gripo, bawasan ang basura at kalat, pamahalaan ang maruming tubig at tubig bagyo, at tumugon sa mga mamimili.
 • Katiwala sa kapaligiran at kalusugan. Protektahan ang mga pinagmumulan ng tubig, dagdagan ang pinagsama-sama at patas na pamumuhunan sa pamamahala at mga sistema ng tubig, at bawasan ang basura at polusyon sa carbon ng Seattle sa pamamagitan ng pagtulong sa pagbabago ng ating ekonomiya.
 • Bigyan ng kapangyarihan ang aming mga mamimili, komunidad, at mga empleyado. Pahusayin ang pag-akseso sa mga serbisyo ng utility, at makipagsosyo sa mga organisasyong pangkomunidad upang mapataas ang kakayahang mabuhay at lokal na pagkakataon. Linangin at isulong ang isang mas magkakaiba at dinamikang manggagawa.
 • Palakasin ang mga kasanayan sa negosyo. Pahusayin ang pagiging abot-kaya ng pagbabayad ng halaga habang nagiging maagpang at makabago sa paghahatid ng mga serbisyo at pamamahala ng mga pag-aari at panganib.

Tingnan ang kasalukuyang 2021–2026 Strategic Business Plan upang malaman ang higit pa.

Bakit kailangan na maging nasapanahon ang ating Strategic Business Plan?

Bakit kailangan na maging nasapanahon ang ating Strategic Business Plan?

Isinasapanahon namin ang planong ito tuwing tatlong taon upang matiyak na ang aming pagtuon ay naaayon sa kasalukuyang mga pangangailangan ng komunidad na aming pinaglilingkuran at upang bigyan ang aming mga mamimili ng mahuhulaan at matatag na mga pagbabago sa mga halaga ng utility. Ang susunod na nasasapanahon na ulat ay magaganap sa 2024, at gusto naming tumulong kayo sa paghubog sa kinabukasan ng inyong pampublikong utility.